Strict Standards: Declaration of Nke_Controller_Action::_redirect() should be compatible with Zend_Controller_Action::_redirect($url, array $options = Array) in /usr/www/users/mindzy/library/Nke/Controller/Action.php on line 168
Mindzoo | Vilkår

Mindzoo

Log ind

Clips

Vilkår for Mindzoo

Version 1.0.2 – Gældende pr. 1. december 2011

Velkommen til Mindzoo. Før du opretter et abonnement, skal du læse og acceptere vores Vilkår. Du bør desuden læse vores politik for beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Vi vil i videst muligt omfang give dig besked via e-mail, hvis der sker større ændringer i vores Vilkår. Alligevel bør du besøge denne side regelmæssigt (www.mindzoo.dk/terms). Mindzoo kan til enhver tid og efter eget skøn ændre eller revidere vilkårene, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer eller revisioner.

1. Beskrivelse af Tjenesten

Mindzoo – i det følgende kaldet ”Tjenesten” – er et webbaseret personligt notesværktøj. Mindzoo fraskriver sig ethvert ansvar for tilgængelighed, rettidighed, sikkerhed eller pålidelighed af Tjenesten. Mindzoo forbeholder sig desuden retten til at ændre, suspendere eller afbryde Tjenesten med eller uden varsel til enhver tid og uden ansvar over for dig.

Tjenesten må ikke anvendes i USA og Canada, og Mindzoo kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseende for en sådan uberettiget brug.

2. Varighed og opsigelse

Abonnementet er et løbende aftaleforhold, der først ophører, når det opsiges af brugeren eller Mindzoo.

Opsigelse kan ske med øjeblikkelig virkning på www.mindzoo.dk under ”Min Mindzoo” eller ved at sende en e-mail til mail@mindzoo.dk.

Mindzoo er berettiget til efter eget skøn og på sagligt grundlag at opsige et abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Opsigelse vil blive sendt pr. e-mail til den af brugeren registrerede e-mail-adresse.

 

3. Omfanget af Tjenesten – gratis abonnement

Som bruger af Tjenesten (Mindzoo) får brugeren følgende ydelser:

  • Tilvalg af et ubegrænset antal op til 5 notesbøger efter eget valg
  • Mulighed for at få sendt et ubegrænset antal påmindelser pr. e-mail
  • Mulighed for at vedhæfte op til 2 filer pr. oprettet note
  • Hver vedhæftet fil må maks. fylde 3 MB
  • Der kan vedhæftes op til 150 filer i alt pr. år
  • Upload-kapaciteten sættes til 150 filer ved hver automatiske fornyelse af abonnementet
  • Eventuel ubenyttet upload-kapacitet overføres ikke til det følgende år ved fornyelse
  • Allerede vedhæftede filer påvirkes ikke af, at kapaciteten sættes til 150 filer
  • Der kan vedhæftes følgende filtyper: jpg, jpeg, png, tif, doc, docx, txt, xls, xlsx, pdf, pp og mp3

 

4. Indholdet af Tjenesten

Mindzoo påtager sig intet ansvar for tredjepartsindhold (herunder, uden begrænsning, virus eller andre funktioner). Mindzoo er heller ikke forpligtet til at overvåge tredjepartsindhold. Mindzoo forbeholder sig ret til at fjerne eller nægte at distribuere indhold på Tjenesten, såsom indhold, der krænker vilkårene i denne aftale samt indhold, der af Mindzoo opfattes som anstødeligt eller på anden måde strider mod Mindzoo’ etiske målsætning.

Mindzoo forbeholder sig også retten til at læse, bevare og videregive oplysninger, hvis det med rimelighed anses at være nødvendigt for at (a) overholde gældende lovgivning, regulativer, retslig proces eller anmodninger fra myndighederne, (b) håndhæve denne aftale, herunder undersøgelse af potentielle krænkelser heraf, (c) opdage, forhindre eller på anden måde behandle svindel, sikkerhed eller tekniske problemer, (d) reagere på anmodninger om brugersupport, eller (e) beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for Mindzoo, dets brugere og offentligheden.

5. Immaterielle rettigheder

Mindzoo’ immaterielle rettigheder:
Du anerkender, at Mindzoo ejer alle rettigheder, titel og interesse i og til Tjenesten, herunder uden begrænsning alle immaterielle rettigheder. Disse rettigheder er beskyttet af internationale love om intellektuel ejendomsret. Derfor accepterer du, at du ikke vil kopiere, reproducere, ændre, redigere eller oprette afledte værker fra Tjenesten. Du accepterer også, at du ikke vil bruge nogen robot, spider eller anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere indhold fra Tjenesten. Mindzoos rettigheder omfatter rettigheder til (a) den udviklede Tjeneste leveret af Mindzoo, og (b) al software i forbindelse med Tjenesten.

Dine immaterielle rettigheder:
Mindzoo gør ikke krav på nogen ejendomsret i noget af det indhold, du indtaster, uploader eller lagrer på dit Mindzoo-abonnement. Vi bruger ikke dit indhold til noget formål ud over at give dig Tjenesten.

Brugeren må ikke uploade data, der er beskyttet af ophavsretsloven eller anden immaterialretslig lovgivning, uden op forhånd at have opnået tilstrækkelig tilladelse hertil.

6. Ophævelse

Mindzoo er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve brugerens abonnement ved brugerens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Vilkårene. Afgørelse af om der er tale om væsentlig misligholdelse, herunder evt. fra Mindzoos side, sker med udgangspunkt i dansk rets almindelige regler.

I tilfælde af ophævelse kan brugeren ikke kræve tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

Mindzoo er videre berettiget til at ophæve aftalen i tilfælde, hvor Mindzoo skønner, at brugen skader Mindzoo, deres renommé, andre brugere samt i tilfælde, hvor brugen ikke er i overensstemmelse med god internetskik, hvor brugen indeholder yderligtgående politiske/racistiske eller seksuelle holdninger, filer mv.

7. Ophør af abonnement

Ved ophør af abonnementet, det være sig ved brugerens eller Mindzoos opsigelse eller ophævelse, vil samtlige brugerens data og uploadede filer på Mindzoo.dk blive slettet senest 30 dage efter abonnementets endelige ophør.

8. Driftssikkerhed og backup

Mindzoo forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til Tjenesten eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement, i det omfang Mindzoo finder det nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

9. Ansvar

Brugerens anvendelse af Mindzoos ydelser sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar og risiko.

Mindzoo påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som brugeren opbevarer i databasen. Mindzoo påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til brugerens oplysninger, uanset om dette sker som følge af hacking, malware, programmeringsfejl eller andet.

Mindzoo fraskriver sig i størst muligt omfang ansvar for skader eller tab som brugeren måtte lide i forbindelse med anvendelsen af Tjenesten, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Tjenesten, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Mindzoo har handlet forsætligt eller groft uagtsomt til skade for brugeren.

Mindzoo fraskriver sig således i størst muligt omfang ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Mindzoo er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for udøvelsen eller manglende udøvelse af sine rettigheder i henhold til denne aftale.

10. Sikkerhed

Mindzoo opbevarer brugerens oplysninger i sikrede omgivelser og krypterer alle dataoverførsler. Tjenesten må imidlertid ikke bruges til opbevaring af personfølsomme data om andre end brugeren selv, ligesom der ikke må opbevares oplysninger, der kan medføre økonomiske tab for brugeren eller andre i tilfælde af, at disse oplysninger kommer til tredjeparts kendskab, fx i forbindelse med hacking.

Brugeren er selv ansvarlig for at undersøge, om opbevaringen af data i Tjenesten er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende for de pågældende data.

 

Sidste nyt!

Det er blevet meget nemmere at vælge Mindzoo-abonnement. Fremover findes der nemlig kun et - og det er ganske grat

Læs mere på vores blog